Turcja Kas-sierpień,  Egipt-Safari-wrzesień, Malawi&Zambia-październik, Palau-listopad,   więcej: www.aquatravel.eu