Antarktyda

Tytuł projektu:

Wejście przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Aquamania” Magdalena Dąbrowska z produktem Antarktyda z Aquadiver na rynek amerykański i niemiecki.

Antarktyda 2022

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

  1. Zdobycie w 2023 roku know-how niezbędnego do współpracy z klientami na rynkach docelowych w ramach usług doradczych
  2. Skorzystanie w 2023 roku z usług doradczych oraz usługi doradczo-marketingowej
  3. Zorganizowanie po jednej misji gospodarczej do USA i Niemiec w 2023 roku w celu odbycia spotkań biznesowych oraz wizyty na targach branżowych na obu rynkach
  4. Opracowanie angielskiej i niemieckiej wersji swojej strony językowej do końca 2023
  5. Nawiązanie kontaktu z 10 klientami na rynku amerykańskim i 8 na rynku niemieckim, chętnych na wyprawę na Antarktydę w 2024.
  6. Pozyskanie po dwóch stałych partnerów na rynkach docelowych do 2024

Mierzalne efekty realizacji projektu:

  • Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;
  • Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;
  •  Liczba zorganizowanych kanałów obsługi procesów biznesowych, które będą realizowane na rynkach docelowych – 5.

Wartość projektu:


Całkowita wartość projektu wynosi – 576 993,00 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 398 735,00 PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 00/100)

Termin realizacji:

01.11.2022 – 31.12.2023

Antarktyda 2022
nurkowanie z łodzi
Antarktyda wyprawa

Materiały drukowane

Jesteś zainteresowany wyprawą? Zgłoś się do nas

Skąd wiesz o nas?

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

11 + 10 =

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Aquadiver Klub

Miłosz Dąbrowski