Nurkowanie techniczne

Chochor-Marcin Chochorowski
Instruktor nurkowania technicznego – TDI, ITDA,kiedyś IANTD
Instruktor nurkowania rekreacyjnego – SDI
Nurek jaskiniowy, uczy nurkowania technicznego, przekazuje innym to co sam wie, ciągle czerpie swoją wiedzę od innych. To co lubi najbardziej to robienie głębiej i dłużej.
Szkolenia: Kursy nurkowania technicznego
–od Nitrox do Advanced Trimix TDI.
-TDI Side Mount Instructor
-SDI Dive Propulsion Vehicle (DPV) Instructor
-SDI Solo Diver Instructor
i jeszcze więcej

SIDE MOUNT

Dzięki uczestnictwu w kursie TDI Side Mount Diver, zdobędziesz nowe umiejętności nurkowe, zwiększysz swoje bezpieczeństwo i komfort w wodzie i na jej powierzchni, przed i po nurkowaniu. Od tej chwili trym nie będzie dla Ciebie czymś męczącym, po prostu będziesz go miał.

Czas trwania kursu to dwa dni podczas których wykonamy cztery nurkowania, w trakcie których nauczysz się właściwych technik użycia i pływania z wykorzystaniem konfiguracji Side Mount. W trakcie trwania kursu dowiesz się o wszystkich aspektach związanych z nurkowaniem z użyciem konfiguracji Side Mount, które w przyszłości pozwolą bezpiecznie nurkować z jej wykorzystaniem.
Kurs nurkowania TDI Side Mount Diver, to początek nowej przygody nurkowej.

Kursy nurkowania technicznego wg standardów TDI

TDI – The Agency More Divers Trust To Explore The Limits
Around The World…

TDI Nitrox Diver

Zakres kursu – Podstawowy kurs wprowadzajacy do nurkowań z użyciem nitroxu (Enriched Air Nitrox) o zawartości od 21% do 40% O2.
Cel kursu – Przeznaczony dla nurków pragnących poznać podstawy fizyki gazów oraz techniki wykorzystywania mieszanek nitroksowych dla przedłużenia czasów bezdekompresyjnych, przy wykorzystaniu tabel i komputerów nurkowych, powietrznych lub nitroxowych.
Wymagania wstępne – stopień OWD / P1 dowolnej rozpoznawalnej organizacji nurkowej, ukończone 15 lat
Wymagania sprzętowe – standardowy sprzęt nurkowy, automat oddechowy odpowiedniej klasy.
Liczba zajęć teoretycznych – 4 sesje zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem.
Liczba nurkowań – brak (opcjonalnie – dwa nurkowania).

Certyfikat Nitrox Diver uprawnia do:
– nurkowania do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami z użyciem nitroksu jako gazu dennego (maksymalna frakcja EANx 40% O2)
– wypożyczania sprzętu nurkowego, ładowania zestawów powietrznych oraz nitroksowych do 40% O2 oraz do innych usług nurkowych,
– kontynuowania szkolenia nurkowego na kursach poziomu TDI Advanced Nitrox Diver)
TDI Advanced Nitrox Diver

Zakres kursu – rozszerzający umiejętność stosowania nitroxu do 100% O2.
Cel kursu – przeznaczony dla nurków pragnących rozszerzyć swą wiedze o zasadach używania nitroksu, techniki wykorzystywania mieszanek nitroksowych dla bezpieczniejszego nurkowania na gazach powietrznych i nitroxowych.
Wymagania wstępne – stopień AOWD i Nitrox Diver lub równoważne stopnie innej organizacji nurkowej i zalogowane min. 50 nurkowań z czego 15 głębszych niż 25m, ukończone 15 lat.
Wymagania sprzętowe – standardowy sprzęt nurkowy,dwa niezależne automaty oddechowe,elektroniczny miernik czasu i głębokości, boja dekompresyjna, kolowrotek, tabliczka.
Liczba zajęć teoretycznych – 4 sesje zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem
Liczba nurkowań – 4 nurkowania o łącznym czasie min. 100 minut.

Certyfikat Advanced EANx Diver uprawnia do:
– nurkowania bezdekompresyjnego do głębokości 40m.
– do nurkowania z mieszankami o maksymalnej frakcji 100 % O2
– wypożyczania sprzętu nurkowego, ładowania zestawów powietrznych oraz nitroksowych do 100% O2 oraz do innych usług nurkowych,
– kontynuowania szkolenia nurkowego na kursach poziomu technicznego (TDI Decompression Procedures Diver)
TDI Decompression Procedures Diver

Zakres kursu – kurs procedur dekompresyjnych – rozszerzający umiejętnoci planowania i realizacji nurkowań dekompresynych z wykorzystaniem butli bocznych i depozytów.
Cel kursu – przeznaczony dla nurków pragnących rozszerzyć swą wiedze o procedurach planowania i realizacji dekompresji, poznać podstawy nurkowania dekompresyjnego oraz techniki wykorzystywania wielu mieszanek dla bezpieczniejszej lub przyspieszonej dekompresji, przy wykorzystaniu tabel i komputerów nurkowych.
Wymagania wstępne – stopień AOWD i Nitrox Diver lub równoważne stopnie innej organizacji nurkowej i zalogowane min. 75 nurkowań z czego 25 głębszych niż 25m, ukończone 18 lat.
Wymagania sprzętowe – standardowy sprzęt nurkowy,preferowane – skrzydło, płyta,uprząż, dwa elektroniczne mierniki czasu i głębokości,dwie maski,dwa niezależne automaty oddechowe z czego jeden z 2m wężem, boja dekompresyjna czerwona, kolowrotek, tabliczka, jeden automat zdatny do pracy z tlenem.
Liczba zajęć teoretycznych – 6 sesji zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem
Liczba nurkowań – 4 nurkowania do głebokości 45 metrów, przy realizacji z TDI Advanced Nitrox Diver łącznie 6 nurkowań.
Certyfikat Procedury Dekompresyjne uprawnia do:
– nurkowań dekompresyjnych do głębokości 45m z użyciem drugiej mieszaniny przyśpieszającej dekompresję do 100% tlenu włącznie
TDI Extended Range Diver

Zakres kursu – kurs wprowadzajacy do nurkowania technicznego do głębokości 55 m. z wykorzystaniem powietrza jako gazu dennego oraz gazu dekompresyjnego do czystego tlenu włącznie.
Cel kursu – przeznaczony dla nurków pragnących poznać techniki nurkowania dekompresyjnego typu technicznego o wyższym stopniu trudności,poszerzyć wiedze o stosowaniu mieszanek oddechowych, użycia różnych nitroksów, przy wykorzystaniu dekompresyjnych plannerów – programów komputerowych oraz dekompresyjnych tabel i komputerów nurkowych.
Wymagania wstępne – ukończone 18 lat, stopień TDI Advanced NItrox Diver oraz Decompression Procedures lub równoważny i min. 100 zalogowanych nurkowań w tym min. 25 głębszych niż 35 metrów
Wymagania sprzętowe – dwa urządzenia wypornościowe np. suchy skafander i BCD typu skrzydło, lub dwu workowe skrzydło odpowiedniej sile wyporu, 2 niezależne automaty oddechowe odpowiedniej klasy z czego jeden z wężem 2m, 2 automaty dla gazu dekompresyjnego zdatne do pracy z tlenem, 2 boje dekompresyjne w tym jedna czerwona i jedna żółta, kołowrotek lub szpulka, tabliczka na ręke, 2 niezależne, elektroniczne urządzenia pomiaru czasu i głębokości, dwie maski.
Liczba zajęć teoretycznych – 5 sesji zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem.
Liczba nurkowań – 6 nurkowań o łącznym czasie minimum 100 min. dekompresji, wszystkie poniżej 30 m. w tym min. 4 nurkowania w zakresie głębokości do 55 metrów.

Certyfikat TDI Extended Rnge Diver uprawnia do:
– nurkowania do głębokości 55m używając powietrza jako gazu dennego z dekompresją nitroksową i/lub tlenową (maksymalna frakcja 100% O2)
– wypożyczania sprzętu nurkowego, ładowania zestawów powietrznych oraz nitroksowych do 100% O2 oraz do innych usług nurkowych,
– kontynuowania szkolenia nurkowego na kursach poziomu trimiksowego: Trimix Diver (Entry Lever) i Advanced Trimix Diver.
TDI Trimix Diver (Entry Level)
Zakres kursu – Kurs technicznego nurkowania głębokiego z użyciem Trimixu o frakcji O2 od 18% do 21% jako gazu dennego do głębokości 60 metrów oraz gazu dekompresyjnego do czystego tlenu włącznie.
Cel kursu – przeznaczony dla nurków pragnących poznać techniki głębokiego nurkowania dekompresyjnego typu technicznego o wyższym stopniu trudności, z zastosowaniem Trimixów normoksycznych – mieszanek tlenowo-helowo-azotowych, o zawartości O2 18-21% oraz poszerzyć wiedze o stosowaniu mieszanek oddechowych i nitroksów dekompresyjnych, przy wykorzystaniu dekompresyjnych plannerów – programów komputerowych oraz dekompresyjnych tabel i komputerów nurkowych.
Wymagania wstępne – ukończone 18 lat, stopień TDI Extended Range lub równoważny i min. 120 zalogowanych nurkowań w tym min. 25 głębszych niż 40 metrów.
Wymagania sprzętowe – dwa urządzenia wypornościowe np. suchy skafander i BCD typu skrzydło, lub dwu workowe skrzydło odpowiedniej sile wyporu, 2 niezależne automaty oddechowe odpowiedniej klasy z czego jeden z wężem 2m, 2 automaty dla gazu dekompresyjnego czyste tlenowo, 2 boje dekompresyjne w tym jedna czerwona i jedna żółta, kołowrotek lub szpulka, tabliczka na ręke, 2 niezależne elektroniczne urządzenia pomiaru czasu i głębokości, dwie maski.
Liczba zajęć teoretycznych – 2 sesje zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem.Jesli w połączeniu z Extended Range Diver to 6 sesji teoretycznych.
Liczba nurkowań – 4 nurkowania o łącznym czasie minimum 100 min. dekompresji w tym min. 2 nurkowania trimiksowe dekompresyjne w zakresie głębokości od 40 do 60 metrów. UWAGA! Nurkowie TDI Extended Range Diver realizują jedynie dwa nurkowania trimiksowe, uzupełniając wiedze o stosowanie helu w mieszance oddechowej.

Certyfikat TDI Trimix Diver (Entry Level) uprawnia do:
– nurkowania do głębokości PP O2 do 1,4 ata gazu dennego (60 metrów na kursie) z dekompresją nitroksową i/lub tlenową (maksymalna frakcja 100% O2)
– wypożyczania sprzętu nurkowego, ładowania zestawów trimixowych o frakcji 18% – 21% O2 oraz nitroksowych do 100% O2 oraz do innych usług nurkowych,
– kontynuowania szkolenia nurkowego na kursach poziomu trimiksowego ( TDI Advanced Trimix Diver)
TDI Advanced Trimix Diver

Zakres kursu – Kurs technicznego nurkowania głębokiego z użyciem trimksu o dowolnej frakcji O2 do głębokości 100 metrów na kursie oraz gazu dekompresyjnego do czystego tlenu włącznie.
Cel kursu – przeznaczony dla nurków pragnących poznać techniki głębokiego nurkowania dekompresyjnego typu technicznego o najwyższym stopniu trudności, z zastosowaniem róznych mieszanek tlenowo-helowo-azotowych, oraz poszerzyć wiedze o stosowaniu mieszanek oddechowych i nitroksów dekompresyjnych, przy wykorzystaniu dekompresyjnych plannerów – programów komputerowych oraz dekompresyjnych tabel i komputerów nurkowych.
Wymagania wstępne – ukończone 18 lat, stopień TDI Extended Range Diver lub Trimix Diver lub równoważny i min. 150 zalogowanych nurkowań w tym min. 25 głębszych niż 50 metrów. oraz doświadczenie w nurkowaniu z zestawami wielobutlowymi.
Wymagania sprzętowe – jak dla TDI Trimix Diver (Entry Level) + automat oddechowy do gazu travel/deko i jeśli suchy skafander to butla wraz z automatem do inflacji suchego skafandra
Liczba zajęć teoretycznych – 8 sesji zajęć teoretycznych, zakończonych egzaminem.
Liczba nurkowań – 5 nurkowania o łącznym czasie minimum. 100 min. dekompresji w tym min. 4 nurkowania trimiksowe z czego 3 hipoksyczne, dekompresyjne w zakresie głębokości poniżej 60 metrów.

Certyfikat TDI Advanced Trimix Diver
– nurkowania do głębokości PP O2 do 1,4 ata gazu dennego (100 metrów) z dekompresją nitroksową i/lub tlenową (maksymalna frakcja 100% O2)
– wypożyczania sprzętu nurkowego, ładowania zestawów trimixowych o dowolnej frakcji O2 / He oraz nitroksowych do 100% O2 oraz do innych usług nurkowych,
– kontynuowania szkolenia nurkowego na innych zaawansowanych kursach poziomu trimiksowego i technicznego np. CCR, Cave, Wreck